cam-bien-do-nhiet-do-be-mat-serial-we.png

Dòng Cảm Biến WE.

Với tính năng cân bằng và dễ dàng sử dụng phù hợp khi không thể đưa tay lên vật cần đo như vỉ nướng, đĩa nóng hoặc trong nghành sản xuất wafer v.v. Dòng Serial là lựa chọn hoàn hảo để thực hiện công việc này.


 • Type E Model:WE-11E-TS1-ANP
 • Type K Model:WE-11K-TS1-ANP


 • Type E Model:WE-12E-GW1-ANP
 • Type K Model:WE-12K-GW1-ANP


 • Type E Model:WE-13E-TS1-ANP
 • Type K Model:WE-13K-TS1-ANP

 

 • Type E Model:WE-22E-GW1-ANP
 • Type K Model:WE-22K-GW1-ANP


 • Type E Model:WE-24E-GW1-ANP
 • Type K Model:WE-24K-GW1-ANP


 • Type E Model:WE-33E-TA1-ANP
 • Type K Model:WE-33K-TA1-ANP

 

 • Type E Model:WE-44E-GW1-ANP
 • Type K Model:WE-44K-GW1-ANP