cam-bien-do-nhiet-do-be-mat-serial-th.png

  Dòng Cảm Biến TH

Cảm biến TH là đầu đo nhiệt độ được thết kế để đo nhiệt độ của mặt bên hay mặt dưới của khe hở, có thể đo được nhiệt độ cao và hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt

 

 

 


  • Type E Model:TH-11E-010-1-TC1-ANP
  • Type K Model:TH-11K-010-1-TC1-ANP


  • Type E Model:TH-14E-010-1-TC1-ANP
  • Type K Model:TH-14K-010-1-TC1-ANP