do-nhiet-do-be-mat-serial-a.png
 • Dòng serial A

Serial A là dòng sản phẩm cơ bản trong phân khúc đo nhiệt đo bề mặt của đối tượng. Được thiết kế để đo nhiệt độ của các bề mặt đứng yên phù hợp để đo nhiệt độ khuôn đúc, nhiệt độ bề mặt phôi thép v.v.    

 


 

 • Type E Model :A-231E-00-1-TC1-ANP                                                                                                                             

 • Type K Model :A-231K-00-1-TC1-ANP

 


 • Type E Model:A-231E-01-1-TC1-ANP

 • Type K Model:A-231K-01-1-TC1-ANP


 • Type E Model:A-231E-01-0-TC1-W

 • Type K Model:A-231K-01-0-TC1-W

 


 • Type E Model:A-233E-01-1-TC1-ANP

 • Type K Model:A-233K-01-1-TC1-ANP

 


 • Type E Model:A-234E-00-1-TC1-ANP

 • Type K Model:A-234K-00-1-TC1-ANP


 • Type E Model :A-241E-01-1-TC1-ANP

 • Type K Model :A-241K-01-1-TC1-ANP


 


 

 • Type E Model:A-331E-00-1-TC1-ANP

 • Type K Model:A-331K-00-1-TC1-ANP