do-nhiet-do-serial-s.png

 

Dòng cảm biến cao cấp S

Một lựa chọn khác để đo nhiệt độ bề mặt phẳng, đây là dòng serial cao cấp, ngoài bề mặt đứng yên nó có thể đo được các bề mặt di chuyển, các bề mặt nhỏ hay các khu vực cần sử dụng các loại cảm biến tự đứng, với hiệu suất cao được phát triển dựa trên các công nghệ độc quyền của ANRITSU để đạt đến độ chính xác, thời gian đáp ứng và độ bền cao nhất.

   

  


 

 • Type E Model:S-121E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model:S-121K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model:S-113E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model:S-113K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model:S-221E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model:S-221K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model:S-213E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model:S-213K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model:S-311E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model:S-311K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model:S-321E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model:S-321K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model:S-123E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model:S-123K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model:S-121E-01-0-TC1-ANP
 • Type K Model:S-121K-01-0-TC1-ANP


 • Type E Model : S-411E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model : S-411K-01-1-TPC1-ANP


 

 • Type E Model : S-423E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model : S-423K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model : S-780E-GW1-ANP
 • Type K Model : S-780K-GW1-ANP