do-nhiet-do-serial-va.png

Dòng Cảm Biến VA

Đầu đo cảm biến VA là loại đầu đo nhiệt độ bề mặt dạng kẹp thích hợp cho việc đo nhiệt độ bề mặt cho ống dẫn nhiệt có kích thước nhỏ phù hợp trong các ứng dụng đo nhiệt độ ống dẫn nhiệt cho các thiết bị tản nhiệt bằng nước, bằng khí.


  • Type E Model : VA-03E-01-TS1-ANP
  • Type K Model : VA-03K-01-TS1-ANP


  • Type E Model : VA-04E-01-TS1-ANP
  • Type K Model : VA-04K-01-TS1-ANP


  • Type E Model : VA-05E-01-TS1-ANP
  • Type K Model : VA-05K-01-TS1-ANP


  • Type E Model : VA-06E-01-TS1-ANP
  • Type K Model : VA-06K-01-TS1-ANP