do-nhiet-do-serial-sx.png

Dòng Cảm Biến Cao Cấp SX.

Với thiết kế đặc biệc của hãng ANRITSU đầu dò Serial SX chuyển động rất linh hoạt 360 độ cho phép bộ phận cảm biến nhiệt độ tiếp xúc chặc chẻ với bề mặt cần đo cho ra kết quả chính xác nhất đáp ứng được những khu vực có yêu cầu cao cho người sử dụng.


 • Type E Model :SX-171E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model :SX-171K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model :SX-171E-10-1-TPC1-ANP
 • Type K Model :SX-171K-10-1-TPC1-ANP


 • Type E Model :SX-173E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model :SX-173K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model :SX-174E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model :SX-174K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model :SX-371E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model :SX-371K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model :SX-163E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model :SX-163K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model :SX-161E-01-1-TPC1-ANP
 • Type K Model :SX-161K-01-1-TPC1-ANP


 • Type E Model :SX-362E-02-1-TPC1-ANP
 • Type K Model :SX-362K-02-1-TPC1-ANP