Giải pháp Viledon nước với công nghệ Aquabio bên trong.

Cùng với Aquabio, Freudenberg lọc Technologies cung cấp hơn 15 năm tư vấn, quá trình và thiết kế kỹ thuật, cung cấp thiết bị chuyên dụng và quản lý dự án cho các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải và tái sử dụng.

Mỗi ứng dụng đòi hỏi phải có các giải pháp cụ thể. trên toàn thế giới bí quyết của chúng tôi và nhiều năm kinh nghiệm là nền tảng cho các giải pháp lọc phù hợp cho các khách hàng của chúng tôi.


Dựa trên phân tích quá trình chi tiết và đánh giá các khái niệm công nghệ tiềm năng trong tương lai, chúng tôi tạo ra một gói giải pháp tối ưu cho nhu cầu của bạn. Cho dù bạn đang xây dựng một nhà máy mới hoặc muốn nâng cấp một cơ sở hiện có, kế hoạch đội ngũ chuyên gia của chúng tôi và thực hiện các giải pháp hệ thống chi phí-hiệu quả phù hợp với yêu cầu chính xác của bạn tiết kiệm năng lượng.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

Phan Đình Long.

Sales Engineer & Technical Support.

 Công Ty TNHH TMDV Song Thành Công

địa chỉ | Sô 10, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| điện thoại |  0932408687- 0911431955    

email |      |  long@songthanhcong.com

liên hệ trực tuyến |     Skype  :Long_STC

1

Filter Mats

R1 Series
PA560 Series
P15 Series
PSB Series

Viledon Vietnam

2

Fiberglass Paint Arrestor

200 Series
300 Series
400 Series
500 Series

Viledon Vietnam

3

Panel Filter

R1
R1SCc
R 2/3
R 2/4

Viledon Vietnam

4

WinAir Panel 

P/N 104 Series

Viledon Vietnam

5

WinAir Pleated Prefilter

 

Viledon Vietnam

6

Pocket Filter

R-1/ES 3
T60
F50
F45S
F40

Viledon Vietnam

7

WinAir Pocket Filter

WinAir 75
WinAir 95

Viledon Vietnam

8

MaxiPleat Cassette Filter

MX75
MX85
MX 95
MX 98
MX H10
MX 100
MX 120

Viledon Vietnam

9

MV Extended Surface Filter

MV 75
MV 85
MV 95

Viledon Vietnam

10

MVP Cassette Filter

MVP 75
MVP 85
MVP 95

Viledon Vietnam

11

MVPGT Cassette Filter

MGVPT 85
MVPGT 95
MVPGT 98
MPVGT E10

Viledon Vietnam

12

aMaxx Cassette Filter

eMaxx-98
eMaxx-E10
eMaxx-E11

Viledon Vietnam

13

Pleated Filter

Mini RF 2"
Mini RF 4"

Viledon Vietnam

14

Compact Cassette Filter

Mini 75
Mini 85
Mini 95

Viledon Vietnam

15

Viledon CheControl Pellets

CCP 104
CCP 108
CCP 210
CCP 310
CCP 510
CCP 610
CCP 810
CCP 830
CCP 840
CCP 903

Viledon Vietnam

16

Viledon HM Modules

 

Viledon Vietnam

17

Dual-stage Heliport Filter

A3/300S

Viledon Vietnam

18

Carbo & DualPleat V-style Filter

CP
DP

Viledon Vietnam

19

Viledon HM Cabinet Units

40 HM
90 HM

Viledon Vietnam

20

Viledon HM Cabinet Recirculation Units

3 HM

15 HM

Viledon Vietnam

21

Viledon HM Vapor Adsorber

500 HM Series
1000HM Series
2000HM Series

Viledon Vietnam

22

Viledon Vapor Adsorber 

500P Series
1000P Series
2000P Series

Viledon Vietnam

23

Pulse-jet Filter Cartridgies

GTS10 Series
GTB Series
GTG Series

Viledon Vietnam

24

Cartridge Filter 

T90

Viledon Vietnam

25

High-temperature Filter Packs

LH1000

Viledon Vietnam

26

Prefilters

MP 45 KTC